Fresh eyes for new commerce - projekt partnerski


'Fresh eyes for new commerce" - aims to foster a generation of entrepreneurs, in the partnership schools, with the commercial awareness, creative thinking skills, European outlook and confidence to make a valid contribution to lifting our countries out of the current recession and into a new type of economy.


From communication amongst our partners, we find differing degrees of entrepreneurship encouraged in schools. In  the European countries there is an initiative, both at Primary and Secondary levels for students to create and run small businesses, based at the schools, but which interact with the local communities. Students learn all aspects of commerce from ideas, design, marketing, financial management, people management, advertising, evaluation and ethics. Usually these are run from extra-curricular clubs but can also be planned into the mainstream curriculum. We would like to enhance this practice by looking to Europe - firstly to compare and share practice with our partner schools, secondly to look at the different types of commerce in their countries and thirdly, to look at their cultures for fresh commercial ideas.

Working through IT and with different languages will mirror the way European businesses operate.


_________________________________________________________________________________________________________

 

 

W sierpniu 2012 roku Zespół Szkół Nr 24 w Bydgoszczy przystąpił do realizacji dwuletniego Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius. Jest to jeden z 4 programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

 

Program Comenius ma na celu:

  1. Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.
  2. Pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Zespół Szkół Nr 24 w Bydgoszczy będzie realizował projekt zatytułowany „Fresh eyes for new commerce” polegający na współpracy 5 europejskich szkół z:

- Wielkiej Brytanii,

- Hiszpanii,

- Polski,

- Włoch,

- Turcji.

 

Podczas realizacji projektu uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami będą :

 

1. Spotykać się z partnerami projektu, wymieniać doświadczenia i praktyki z wykorzystaniem odpowiednich produktów i środków ITC,

2. Wykonywać prace artystyczne dotyczące projektu,

3. Opracowywać i publikować materiały reklamowe,

4. Organizować imprezy, kiermasze, wystawy związane z produktami projektu,

5. Rozpowszechniać efekty swojej pracy w projekcie.

 

 

„Fresh eyes for new commerce” to projekt poruszający tematykę przedsiębiorczości, mający na celu rozwój myślenia biznesowego. W czasach europejskiego kryzysu na rynku pracy projekt ten ma rozbudzić kreatywność młodych ludzi do realizacji nowatorskich pomysłów na biznes.